Vaaliteemat

Etusijalle työ ja yrittäminen

 • Teollisuus on hyvinvointiyhteiskunnan perusta
 • Byrokratiaa ja sääntelyä kevennettävä
 • Työn tekemistä ja yrittämistä ei saa tappaa liian korkealla verotuksella ja veroluonteisilla maksuilla
 • Kilpailutuksessa kokonaistaloudellisuus otettava huomioon
 • Yleissitovuus ja työehtosopimukset säilytettävä työntekijän turvana
 • Tie- ja rataverkon kunnosta huolehdittava
 • Omavaraisuus energiapolitiikassa

Verotus

 • Ansioverotusta pitää pikemminkin keventää, kuin kiristää
 • Eläkeläiselle ja työntekijälle tasa-arvoinen verokohtelu
 • Pääomavero progression piiriin
 • Energiaveroja kevennettävä mm. vientiyritysten kilpailukyvyn parantamiseksi
 • Lisäresurssia harmaan talouden kitkentään
 • Maa- ja metsätalousmaalle ei kiinteistöveroa
 • Alkoholiveroa kevennettävä viinarallin hillitsemiseksi

Näistä leikataan

 • Hallintoa ja byrokratiaa karsitaan
 • Kehitysapu
 • Maahanmuuton kustannukset
 • Pakkoruotsin kustannukset
 • Puolue- ja lehdistötuet

Euroopan Unioni

 • EU:n päätäntävaltaa suomalaisten omiin asioihin vähennettävä ja itsenäistä päätöksentekoa lisättävä
 • EU:lle rooli vain talous- ja vapaakauppa-alueena, ei liittovaltiokehitykselle
 • Itälaajentuminen Turkkiin torjuttava
 • Suomi mallioppilaasta EU-kriittiseksi yhteistyökumppaniksi
 • Suomen valmistauduttava myös EU:n hajoamiseen

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

 • Suomen Nato-jäsenyys torjuttava ja yleinen asevelvollisuus säilytettävä
 • Suomi mukaan vain YK:n hyväksymiin rauhanturvaoperaatioihin
 • Vastavuoroisuuden periaate ulkomaalaisten maanomistuskysymykseen

Maahanmuutto

 • Kotouttamispolitiikan periaatteeksi "maassa maan tavalla"
 • Suomi ei tarvitse työperäistä maahanmuuttoa
 • Turvapaikkahakemusten käsittelyä nopeutettava
 • Ghettoutuminen on estettävä
 • Rikokseen syyllistyneet maahanmuuttajat karkotettava ja kerjääminen kiellettävä
 • Kansalaisuus on palkinto, ei itsestäänselvyys

Oikeuden on toteuduttava

 • Rangaistuksia kovennettava esim. seksuaali- ja eläinsuojelurikokset
 • Pikkurikollisten vapaasääty kuriin
 • Talousrikostutkintaan panostaminen maksaa itsensä helposti takaisin
 • Itsensä puolustamisesta ei saa rangaista
 • Kaikille sama laki ja lain tulkinta

Isänmaan asia ei vanhene koskaan

 • Suomen valtio on perustettu turvaamaan suomalaisten etuja.
 • Parasta monikulttuurisuuden puolustamista on puolustaa kansallista identiteettiä
 • Suomen kieltä on vaalittava